10 NOV not postponed / tidak ditunda

BERSIH reiterates that the People’s Gathering has not been postponed to another date. BERSIH menegaskan behawa Himpunan Rakyat Aman tidak ditunda kepada tarikh yang lain.