Yellow Saturdays / Gelombang Kuning tiap hari Sabtu

BERSIH urges all concerned Malaysians to wear something yellow (clothing, hat/cap, ribbon, etc) every Saturday to show your support and solidarity for our Clean and Fair Elections campaign.
BERSIH mengajak rakyat Malaysia yang perihatin untuk mengenakan apa jua berwarna kuning (pakaian, topi, riben) pada setiap hari Sabtu bagi menyatakan sokongan dan solidariti kepada kempen pilihanraya bersih dan adil.
THE YELLOW T-SHIRTS ARE STILL AVAILABLE … T-SHIRT KUNING MASIH ADA DIJUAL … Contact BERSIH at [email protected] or call 03-79806571, 019-2232002.