Day: April 30, 2008

Parliament Question 30 April 2008 #62

Tuan Fong Kui Lun [DAP-Bukit Bintang] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilangan aduan yang diterima sepanjang tempoh Pilihan Raya Umum 2008 daripada calon-calon dan orang ramai berhubung kesalahan ilihan raya dan apakah tindakan yang diambil ke atasnya.