Parliament Motion, 23 June 2008

Tuan Chua Tian Chang [PKR-Batu] to move:-
“Bahawa Dewan ini mendesak Tan Sri ABdul Rashid Abdul Rahman, Pengerusi SPR dan panel-panel SPR yang lain meletak jawatan akibat daripada tindakan membatalkan penggunaan dakwat kekal dalam pilihan raya lepas dan tiada penjelasan yang kukuh bagi membatalkan sehingga kini. Selain itu, kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri dan Pengerusi SPR adalah bercanggah. Pengerusi SPR juga melakukan pengecualian dalam proses pendaftaran pemilih serta tiada penjelasan diberikan. Dewan ini mendesak supaya sebuah Suruhanjaya ditubuhkan bagi menyiasat SPR dan emngadakan public hearing bagi mengembalikan ketelusan dan keyakinan kepada rakyat.”
[Prime Minister]: