Parliament Motion, 23 June 2008

Puan Teresa Kok Suh Sim [DAP-Seputeh] to move:
“Bahawa Dewan ini mengambil keputusan untuk memulihkan Pilihan Raya Kerajaan Tempatan demi menjadikan perkhidmatan Kerajaan Tempatan di negara kita lebih berkesan disamping memulangkan hak kepada rakyat untuk memilih Datuk Bandar dan Ahli Majlis Tempatan.”
[Minister of Housing and Local Government]: