Perletakan Jawatan Syed Ibrahim Syed Noh, Timbalan Pengerusi BERSIH 2.0

KENYATAAN MEDIA, 13 OKTOBER 2014
Perletakan Jawatan Syed Ibrahim Syed Noh, Timbalan Pengerusi BERSIH 2.0

BERSIH 2.0 dengan dukacita memaklumkan bahawa Syed Ibrahim Syed Noh, Timbalan Pengerusi BERSIH 2.0 telah meletakkan jawatan pada 12 Oktober 2014 atas sebab-sebab yang tertentu.

BERSIH 2.0 merakamkan terima kasih kepada beliau atas khidmatnya untuk jawatan tersebut.

Satu pemilihan yang baru akan diadakan oleh BERSIH 2.0 dalam masa terdekat untuk mengisi kekosongan jawatan tersebut.

Sekian, terima kasih.

Dikeluarkan oleh,

JAWATANKUASA PEMANDU BERSIH 2.0

Jawatankuasa Pemandu BERSIH 2.0 merangkumi:

Maria Chin Abdullah (Pengerusi), Masjaliza Hamzah (Bendahari), Farhana Abdul Halim, New Sin Yew, Fadiah Nadwa, Prof Madya Dr Abdul Halim bin Yusoff, Jannie Lasimbang (Naib Pengerusi Sabah), Ahmad b. Awang Ali (Naib Pengerusi Sarawak), Abd Halim b. Wan Ismail (Naib Pengerusi Semenanjung Timur), Thomas Fann (Naib Pengerusi Selatan), Simon Lee Ying Wai (Naib Pengerusi Semenanjung Tengah) and Dato’ Dr Toh Kin Woon (Naib Pengerusi Utara Semenanjung).