Pengerusi SPR Impian Rakyat Malaysia

Kenyataan Media 16 Disember 2015

Pengerusi SPR Impian Rakyat Malaysia

Gabungan Pilihanraya Bersih dan Adil (BERSIH 2.0) tidak sabar-sabar menantikan pelantikan Pengerusi Suruhanjaya Pilihanraya yang baru, bagi menggantikan Tan Sri Abdul Aziz Mohd Yusof yang bakal menamatkan perkhidmatannya.
Tan Sri Aziz bakal bersara wajib ekoran beliau bakal mencecah usia 66 tahun sepertimana diperuntukkan Perkara 114(3) yang menghadkan tempoh perjawatan di dalam SPR setakat usia tersebut.
BERSIH 2.0 mengalu-alukan pelantikan Pengerusi SPR yang baru, dengan perkenan Majlis Raja-raja, dan berharap bahawa tanggungjawab dan mandat yang diberikan akan digunakan ke arah kebaikan dan bukan sebaliknya, meski kami mempunyai saranan-saranan lanjut berkenaan proses pelantikan tersebut.
Sehubungan dengan itu, kami merasa terpanggil untuk berkongsi satu senarai pendek cadangan-cadangan penambahbaikan institusional yang kami percaya perlu dilaksanakan demi sebuah demokrasi yang sihat di negara yang tercinta ini.
Pertama, BERSIH 2.0 mencadangkan supaya keseluruhan Suruhanjaya tersebut diletakkan di bawah bidang kuasa Parlimen dan bertanggungjawab kepada Parlimen, bukannya kepada mana-mana menteri daripada sayap eksekutif.
Kedua, sebuah Jawatankuasa Pilihan Khas secara rentas parti wajar ditubuhkan bagi menerima laporan-laporan Suruhanjaya secara berkala. Ini demi memastikan kebertanggungjawaban Suruhanjaya kepada Parlimen.
Ketiga, kami mencadangkan supaya pada masa akan datang sebuah jawatankuasa pemilihan SPR ditubuhkan, yang terdiri daripada pemimpin kerajaan dan pembangkang, bagi membuat lantikan berdasarkan pencalonan dan pendengaran awam. Ini bagi memastikan bahawa Suruhanjaya tersebut bersih daripada sebarang pengaruh parti politik.
Keempat, kami juga menggesa supaya Penolong Pegawai Pendaftar (Assistant Registration Officer, ARO) dari kalangan parti-parti politik dipulihkan bagi membantu SPR menjalankan pendaftaran dan semakan pemilih.
BERSIH 2.0 turut berharap supaya SPR tidak terus diperkudakan mana-mana parti politik sepertimana Jabatan Hal Ehwal Khas (Jasa) diperkudakan untuk melakukan kerja-kerja propaganda bagi kepentingan politik parti pemerintah.
Dikeluarkan oleh,
Jawatankuasa Pemandu BERSIH 2.0, yang terdiri daripada –
Pengerusi: Maria Chin Abdullah; Timbalan Pengerusi: Sarajun Hoda Abdul Hassan; Bendahari: Masjaliza Hamzah; wakil kebangsaan: Prof Madya Dr Abdul Halim bin Yusof, Farhana binti Abdul Halim, Fadiah Nadwa Fikri dan New Sin Yew; naib pengerusi: Jannie Lasimbang (Sabah), Ahmad b. Awang Ali (Sarawak), Abd Halim b. Wan Ismail (Semenanjung Timur), Thomas Fann (Semenanjung Selatan), Simon Lee Ying Wai (Semenanjung Tengah) dan Dato’ Dr Toh Kin Woon (Semenanjung Utara).