EVENTS : PERJUMPAAN & PENYERAHAN MEMORANDUM KEPADA MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI MENGENAI ISU PEMBAHARUAN SISTEM PILIHAN RAYA MALAYSIA

Perjumpaan dan penyerahan memorandum kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, mengenai isu Pembaharuan Sistem Pilihan Raya Malaysia. Memorandum tersebut menggariskan langkah-langkah penambahbaikan yang boleh dilaksanakan dalam tempoh masa 10 bulan, sebelum Parlimen wajib dibubarkan pada June 2018.
Adalah penting untuk Suruhanjaya Pilihan Raya dan Kerajaan Persekutuan mengambil langkah untuk mengembalikan keyakinan rakyat terhadap sistem pilihan raya di Malaysia.