Day: November 27, 2018

Kenyataan Media (27 November 2018): Masa Depan Pilihan Raya Malaysia

Sekumpulan pakar sistem pilihan raya yang diiktiraf di peringkat Malaysia dan antarabangsa akan mengadakan Meja Bulat Reformasi Pilihan Raya selama dua hari bermula 30 November dan berakhir 1 Disember 2018 bertempat di Parlimen Malaysia, Kuala Lumpur. Tujuan meja bulat tersebut adalah untuk membantu Malaysia bergerak

Press release (27 November 2018):Advancing electoral reform in Malaysia

A group of recognised Malaysian and international election experts will hold a two-day Electoral Reform Roundtable on 30 November and 1 December 2018 at Parliament House, Kuala Lumpur. The roundtable aims to support Malaysia, reforming the electoral system and ensuring fair, free and transparent electoral