Benarkan Lebih Banyak Rakyat Malaysia Mengundi, Jadikan Undi Lebih Mudah dan Selamat

Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (BERSIH 2.0) pada hari ini melancarkan sebuah laporan kajian bertajuk “Meningkatkan Akses untuk Pengundian Dalam Pilihan Raya di Malaysia”. Laporan tersebut dinaungi oleh BERSIH 2.0 dan ditulis oleh penyelidik bebas, Chan Tsu Chong. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk mengkaji halangan pengundi bagi menjalankan hak mereka untuk mengundi di Malaysia dan membuat cadangan bagaimana akses pengundian dapat diperbaharui untuk pengundian yang selamat serta memudahkan semua pengundi, terutamanya semasa pandemik Covid-19.

Laporan ini telah mengenal pasti beberapa halangan bagi pengundi untuk menggunakan hak mereka untuk mengundi:

1. Pendaftaran pengundi dan usia pengundian masih menjadi penghalang untuk mengundi di Malaysia. Pada bulan Julai 2019, Dewan Rakyat dengan sebulat suara meminda Perlembagaan Persekutuan untuk membolehkan pendaftaran pemilih secara automatik dan menurunkan usia pengundian ke 18 tahun. Namun, Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) belum menguatkuasakan pindaan ini. Akibatnya, lebih daripada 5.6 juta warganegara secara langsung tidak dapat mendaftar untuk mengundi.
2. Sistem pengundian pos dan pengundian awal di Malaysia adalah terhad. Pengundi luar kawasan yang tinggal jauh dari kawasan pilihan raya mereka, tiada hak untuk mengundi secara pos atau pengundian awal. Mereka harus menanggung kos dari segi masa dan perbelanjaan perjalanan untuk mengundi pada hari pilihan raya, terutama bagi pengundi dari Sabah dan Sarawak yang bekerja di Semenanjung Malaysia, dan sebaliknya.
3. Pengundian secara undi pos ditawarkan kepada pengundi yang tinggal di luar negara. Jangka masa yang singkat antara hari penamaan calon dan hari pengundian memberi kesan buruk kepada penghantaran dan pengembalian undi pos.
4. Orang kurang upaya (OKU) menghadapi halangan fizikal untuk mengundi, terutama dari segi kemudahan di tempat mengundi. Tidak ada pengaturan untuk membantu mereka yang tidak dapat pergi ke tempat mengundi kerana masalah kesihatan atau kekurangan fizikal atau mental. Berbeza dengan amalan global, pesakit Covid-19 tidak dibenarkan mengundi di pilihan raya umum dan pilihan raya kecil.
5. Tarikh pilihan raya tidak ditetapkan atau diketahui terlebih dahulu. Parti-parti politik termasuk pembangkang akan rugi. SPR tidak dapat membuat persiapan untuk pilihan raya dengan pasti. Pengundi, terutama yang berada di luar kawasan menghadapi cabaran praktikal dari segi merancang jadual mereka supaya mereka tidak melepaskan peluang untuk mengundi.
6. Tidak ada mekanisme untuk membenarkan banduan mengundi semasa pilihan raya. Selain itu, pengundi dari kumpulan berpendapatan rendah menghadapi halangan seperti kewangan dan masa untuk mengundi. Terdapat juga pengundi di kawasan terpencil yang masih menghadapi kesukaran praktikal untuk tiba di tempat mengundi secara fizikal.
7. Inisiatif pendidikan pengundi yang tidak mencukupi. SPR telah menubuhkan Akademi Pilihan Raya tetapi anggaran yang diperuntukkan untuk pendidikan pengundi setiap tahun tidak jelas.
Pandemik Covid-19 yang merebak pada awal tahun 2020 dan meneruskan trend yang semakin buruk sekaligus menyekat dan menyulitkan hak mengundi dan akses kepada pengundian. Berikutan pengisytiharan darurat dari 12 Januari 2021, semua pilihan raya kecil dan pilihan raya negeri ditangguhkan. BERSIH 2.0 percaya bahawa Covid-19 akan berada di dalam komuniti untuk jangka masa yang lama dan manusia harus belajar bagaimana untuk hidup dengan Covid-19 serta belajar bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan cabaran dan norma baru ini.

Susulan halangan akses pengundian dan cabaran yang muncul oleh pandemik Covid-19, BERSIH 2.0 segera menggesa pembaharuan berikut:

1. Menyegerakan sistem pendaftaran pengundi secara automatik dan penurunan usia mengundi menjadi 18 tahun. Ini akan menjadikan 5.6 juta rakyat Malaysia secara automatik memasuki proses pemilihan.
2. Semua kategori pengundi pos domestik yang ada hendaklah dihapuskan kerana kurangnya ketelusan dan kepercayaan terhadap proses SPR. Kategori pengundi pos yang ada dibenarkan untuk memilih melalui pengundian awal. Walau bagaimanapun, pengundian melalui pos domestik akan diperluas, pada dasar yang sangat terbatas, kepada OKU atau pengundi dengan masalah kesihatan yang melarang mereka melakukan pengundian secara fizikal.
3. Pengundian pos harus dikekalkan hanya untuk pengundi luar negeri dan diperluas ke pengundi yang tinggal di Singapura, Brunei, Kalimantan (Indonesia) dan Thailand Selatan (Narathiwat, Pattani, Yala, Songkhla dan Satun). SPR harus menghapuskan syarat semasa pengundi luar untuk menghabiskan sekurang-kurangnya 30 hari di Malaysia dalam lima tahun terakhir untuk layak.
4. Sistem pengundian awal harus diperbaharui dan diperluaskan kepada pengundi luar yang tidak hadir sepanjang hari pengundian dari negeri di mana dia didaftarkan untuk mengundi, kategori pengundi pos domestik dan pemilih yang dipenjara.
5. Anggota tentera dan polis hendaklah memilih di bawah persekitaran bebas dan tidak tertekan semasa pengundian awal, tanpa kehadiran pegawai atasan mereka atau syarat lain yang boleh mempengaruhi kebebasan mereka untuk memilih atau menyebabkan sebarang intimidasi.
6. SPR harus memastikan bahawa terdapat penambahan tempat mengundi yang mencukupi di kawasan terpencil, terutama di Sabah dan Sarawak. SPR perlu mengkaji penambahan
tempat mengundi di kawasan bandar dengan tujuan menjadikan pengundian lebih mudah dan lebih murah bagi pengundi dari kawasan berpendapatan rendah.
7. Dari segi langkah-langkah kesihatan dan keselamatan, SPR perlu menambahkan pusat mengundi atau saluran pengundian di dalam pusat pengundian, untuk menghindari terlalu banyak pengundi. Jumlah pengundi per-aliran pengundian perlu dihadkan kepada 400 pengundi sahaja, yang sesuai dengan saranan keselamatan umum untuk mengurangkan separuh kapasiti operasi tempat awam.
8. Kerajaan perlu memperkenalkan Akta Penggal Tetap Parlimen bagi tujuan mempunyai tarikh pilihan raya yang tetap untuk memastikan pengundi dan parti politik tidak terkejut dan mempunyai jangkaan yang sah tentang tarikh pilihan raya akan diadakan. Ini akan memudahkan pengundi membuat pengaturan masing-masing untuk mengundi.
9. Kerajaan harus memastikan bahawa ada peruntukan yang mencukupi untuk pendidikan pengundi dengan sekurang-kurangnya 10% dari anggaran yang diperuntukkan kepada SPR akan diperuntukkan bagi tujuan pendidikan pengundi. SPR perlu meninjau pendekatan pelbagai pihak dalam pendidikan pengundi dan mengembangkan Pelan Tindakan Pendidikan Pemilih selama tiga tahun dengan berunding dengan pemegang taruh. Pelan tindakan hendaklah diumumkan, dan kemajuan perlu dipantau serta dikaji secara berkala.

Dikeluarkan oleh:
Jawatankuasa Pemandu BERSIH 2.0