Day: January 14, 2022

Kenyataan Media Komuniti Perintis Untuk Parlimen Profesional 14 Januari 2022 Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen Harus Bebas dan Telus Dalam Siasatan Terhadap Tuduhan ke atas Tan Sri Azam Baki

Kami, selaku kumpulan masyarakat madani yang menandatangani kenyataan ini, mengambil maklum bahawa Jawatankuasa Pilihan Khas (JPK) Bagi Agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri akan mengadakan sebuah mesyuarat pada 19 Januari 2022 untuk menyiasat isu kontroversi pemilikan saham yang melibatkan Ketua Pesuruhjaya (KP), Suruhanjaya Pencegahan Rasuah

Statement of the Seed Community for a Professional Parliament 14 January 2022 The Parliamentary Special Select Committee Must Be Independent And Transparent In Its Inquiries into the Allegations against Tan Sri Azam Baki

We, the undersigned civil society groups, note that the Parliamentary Special Select Committee (PSSC) for Agencies under the Prime Minister’s Department will hold a meeting on 19 January 2022 to inquire into the controversial issue of shares ownership involving the Chief Commissioner, Malaysian Anti-Corruption Commission