Day: January 20, 2022

Kenyataan Media Komuniti Perintis Untuk Parlimen Profesional 20 Januari 2022 Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen Punyai Mandat Jalankan Inkuiri Isu Azam Baki

Kami, selaku kumpulan masyarakat madani yang menandatangani kenyataan ini, merujuk kepada laporan berita berkenaan kenyataan Pengerusi Jawatankuasa Pilihan Khas (JPK) Bagi Agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri (JPM), YB Abdul Latiff Abdul Rahman, yang telah membuat keputusan menangguh mesyuarat yang dijadualkan semalam atas alasan teknikal