Day: June 22, 2022

Saman Pengundi Johor Terhadap SPR dan Kerajaan Malaysia Diteruskan

Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (BERSIH) mengucapkan tahniah atas keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur YA Noorin binti Badarudin yang telah membenarkan permohonan untuk satu semakan kehakiman  terhadap keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR) dan Kerajaan Malaysia yang menghalang seorang pengundi daripada mengundi di

Continued Lawsuit Against the EC and the Malaysian Government

The Coalition for Clean and Fair Elections (BERSIH) express gratitude to the Kuala Lumpur High Court Judge YA Noorin binti Badarudin decision for granting leave to the judicial review application against the decision of the Election Commission of Malaysia (EC) and the Government of Malaysia