Day: August 3, 2022

Kenyataan Media oleh Kaukus Parlimen Demokrasi Pelbagai Parti (3 Ogos 2022): Membuka Kunci Kuasa Dewan Rakyat Melalui Reformasi Peraturan Mesyuarat

Kaukus Parlimen Demokrasi Pelbagai Parti (Parliamentary Caucus for Multi-Party Democracy) menggesa Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat diperkasa dan ditambahbaik. Adalah penting supaya pindaan dibuat kepada Peraturan Mesyuarat, memandangkan kelemahan peraturan dan proses Parlimen semasa yang telah melemahkan peranan Parlimen sebagai cabang perundangan yang bebas, profesional dan