Day: November 23, 2022

Instead of a Unity Government, why not Power-sharing through Parliament?

BERSIH calls upon all parties to consider power-sharing through parliament as the way to resolve the government formation deadlock now, instead of the proposed Unity Government.   Unity Government, or more accurately a Grand Coalition Government, will include all main parties, namely PH, PN and

Daripada Kerajaan Perpaduan, Kenapa Tidak Perkongsian Kuasa melalui Parlimen?

BERSIH menyeru semua pihak mempertimbangkan perkongsian kuasa melalui parlimen sebagai jalan untuk menyelesaikan kebuntuan pembentukan kerajaan sekarang, berbanding penyelesaian Kerajaan Perpaduan seperti yang dicadangkan. Kerajaan Perpaduan, atau lebih tepat Kerajaan Gabungan Besar, akan merangkumi semua parti utama iaitu PH, PN dan parti Borneo. Walaupun ianya