Day: January 30, 2024

Sidang Media Laporan Pemerhatian Pilihan Raya 2023

Bersih telah memantau hampir semua pilihan raya yang dijalankan pada tahun 2023, termasuk pilihan raya di enam buah negeri di Semenanjung Malaysia. Laporan ini membentangkan dapatan Bersih terhadap penjalanan pilihan raya oleh SPR dan pihak-pihak yang terlibat seperti calon, parti politik, ejen parti dan pihak