Page: Research Report

RESEARCH REPORT

Memorandum Mendesak Pengembalian Undang-Undang Perkhidmatan Parlimen

BERSIH telah menyerahkan memorandum mendesak pengembalian undang-undang perkhidmatan parlimen yang disokong oleh 37 NGO dan individu seperti Tan Sri Mohamad Ariff, mantan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Memorandum ini diserahkan pada 21 Julai 2022 di hadapan Parlimen Malaysia kepada Datuk Seri Wan Junaidi, Menteri di Jabatan