Tag: parliament motion

Parliament Motion, 23 June 2008

Tuan Chua Tian Chang [PKR-Batu] to move:- “Bahawa Dewan ini mendesak Tan Sri ABdul Rashid Abdul Rahman, Pengerusi SPR dan panel-panel SPR yang lain meletak jawatan akibat daripada tindakan membatalkan penggunaan dakwat kekal dalam pilihan raya lepas dan tiada penjelasan yang kukuh bagi membatalkan sehingga

Parliament Motion, 23 June 2008

Tuan Fong Kui Lun [DAP-Bukit Bintang] to move:- “Bahawa Dewan yang mulia ini meluluskan ketetapan bahawa Kerajaan Persekutuan hendaklah memulihkan semula Pilihan Raya Kerajaan Tempatan di semua Majlis/Dewan Bandaraya dan Majlis Perbandaran seluruh Negara dengan mengambil tindakan meminda Perlembagaan Persekutuan dan Akta Kerajaan Tempatan bagi

Parliament Motion, 23 June 2008

Puan Teresa Kok Suh Sim [DAP-Seputeh] to move: “Bahawa Dewan ini mengambil keputusan untuk memulihkan Pilihan Raya Kerajaan Tempatan demi menjadikan perkhidmatan Kerajaan Tempatan di negara kita lebih berkesan disamping memulangkan hak kepada rakyat untuk memilih Datuk Bandar dan Ahli Majlis Tempatan.” [Minister of Housing